Nový člen Soukromá obchodní akademie spol. s r.o. a Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP spol. s r.o.

29. 04. 2022

Vítáme nové členy Okresní hospodářské komory v Chomutově.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOA a SPŠE Žatec nabízí 4 perspektivní studijní obory, které jsou zakončeny maturitní zkouškou.

  • Obchodní akademie se zaměřením na propagační grafiku, média a komunikaci. Absolventi se uplatní v různých oborech např. v účetnictví, personalistice, bankovnictví, média a další.
  • Provoz a ekonomika dopravy. Absolventi získají znalosti problematiky zasílatelství, práva, logistiky, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a odborné předpoklady pro to, aby se po skončení studia ucházeli o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací
  • Elektrotechnika se zaměřením na automatizaci a robotiku, technologie inteligentních domů, a umělou inteligenci.
  • Informační technologie je zaměřena na výuku programování aplikací a her pro Android, iOS a desktopové OS, webových aplikací a manažerských dovedností.
  • Kromě denního studia školy nabízejí také dálkové a distanční studium
  • Dny otevřených dveří pořádáme vždy na podzim, termíny vypisujeme na náš FB a internetové stránky.
  • Studenti mají k dispozici odborně vybavené učebny, ve spolupráci s partnerskými firmami zajímavé praxe a stipendijní a motivační programy (např. ERASMUS+).

Dále nabízíme:
Jednopředmětové studium – ekonomika, účetnictví, právo
Jednopředmětové studium elektrotechnika – úplná profesní kvalifikace
DVPP – pedagogické minimum – ředitel školy, učitel, asistent pedagoga
Rekvalifikační kurzy účetnictví a personalistiky
Kurz logistiky a dopravy
Kurz projektového řízení
Kurz GDPR
Kurzy IT
Kurzy SQL, UML, databází

Soukromá obchodní akademie spol s r.o. a Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP spol. s r.o.

Svatováclavská 1404, Žatec
www.soazatec.cz    www.spsezatec.cz
+420 777 035 490