Společný pracovní plán IHK Chemnitz a OHK Chomutov pro rok 2019

12. 03. 2019

Dne 6.3.2019 byl podepsán Společný pracovní plán IHK Chemnitz a OHK Chomutov pro rok 2019, jehož hlavními body je:

 • Hledání českých respektive saských kooperačních partnerů
  – podpora členských firem OHK Chomutov a IHK Chemnitz při účasti na kooperačních burzách a obdobných akcích pořádaných výše jmenovanými partnerskými komorami. Individuální podpora saských firem při hledání kooperačního partnera ze strany OHK Chomutov.
 • Poradenství pro podnikatele
  – vzájemná podpora při zpracování poptávek podnikatelů, vzájemná podpora při pořádaných informačních akcích, workshopech apod.
  – dle potřeby konzultace zaměstnanců IHK Chemnitz pro české podnikatele v OHK Chomutov
  – návštěva českých zástupců firem a KHKKK v jedné se saských firem, návštěva IHK Chemnitz
 • Společné akce
  – průběžné koordinované aktivity OHK Chomutov a IHK Chemnitz na podporu zvýšení podpory spolupráce sasko- českých podnikatelů a informovanosti v České republice o systému duálního vzdělávání v Německu. Účast IHK Chemnitz na ,Technodays 2019 a při OHK Chomutov Krušnohorský Byznys Day 2019, Výstavě vzdělávání a poradenský den v OHK Chomutov
 • Společné provádění aktivit v rámci projektu Labora
  – IHK Chemnitz podporuje OHK Chomutov v provádění aktivit v rámci projektu LABORA