EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

03. 06. 2020

Ve dnech 11. – 12.8.2020  pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově vzdělávací kurz v rámci projektu Cesta k rozvoji “EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI”.

Obsah kurzu:

 • Verbální, neverbální komunikace;
 • Komunikační smyčka, model komunikace;
 • Věcná a vztahová rovina;
 • Zásady komunikace;
 • Komunikační bariéry;
 • Překážky v komunikaci, problematické výroky;
 • Aktivní naslouchání;
 • Základní psychologické potřeby;
 • Co je aktivní naslouchání;
 • Techniky aktivního naslouchání;
 • Otevřené, uzavřené otázky;
 • Neverbální komunikace v aktivním naslouchání;
 • Rekapitulace základů prezentace;
 • Průběh prezentace;
 • Řeč a technika mluveného projevu;
 • Rychlý průvodce řečí těla;
 • Využití audiovizuálních pomůcek;
 • Krátký vlastní projev  -improvizace;
 • Zvládání nestandardních situací;
 • Tréma a její zvládnutí;
 • Praktický nácvik; Zpětná vazba; Diskuze, shrnutí, závěr

V případě zájmu, nás kontaktujte: info@ohkcv.cz; tel. č. 606 706 462; 602 706 489