VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE, TIME MANAGEMENT, MANAGEMENT (ŘÍZENÍ) ZMĚN

03. 06. 2020

Ve dnech 23. – 24. 6. 2020 pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově vzdělávací kurz v rámci projektu Cesta k rozvoji ” VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE,TIME MANAGEMENT, MANAGEMENT (ŘÍZENÍ) ZMĚN”.

Obsah kurzu:

 • navázání vztahu;
 • konkurence nebo spolupráce,
 • kdy máme výhru v kapse,
 • situace pro spolupráci,
 • uvědomění si slabých a silných stránek,
 • mít slabé stránky pod kontrolou, jak ještě víc posílíme naše silné stránky,
 • důležitost přípravy, příprava znamená variace a improvizace,
 • alternativní scénáře, proč si jich připravit více,
 • řízení procesu vyjednávání,
 • win-win, pro moji pověst k nezaplacení,
 • etika v obchodě,
 • jak zapůsobit,
 • budoucnost patří úspěšným,
 • typy situací (vyjednávacích figur a jak na ně reagovat),
 • typologie,jak jednat s problematickými lidmi,
 • lék na egoismus, agresivitu, lenost, kritiku, perfekcionismus, manipulování, reptání, rýpalství,
 • důležitost kontextu,
 • šest kroků k úspěchu: naslouchat, sympatizovat, neospravedlňovat sebe, dělat si poznámky, domluvit si další postup, domluvený postup dodržovat,
 • jak se bránit vůči běžným trikům,
 • hra na dobrého a zlého – rozkazy versus lživé kompromisy – které nás dostávají do úzkých,výhružky – vsugerování, praktické procvičení daných témat;
 • Osobní cíle, hierarchie hodnot;
 • Společné cíle, hodnoty ve společnosti;
 • Zásady stanovování SMART cílů;
 • Náplně činností – jejich podoba a význam v procesu organizování;
 • Pravomoci a odpovědnosti ;
 • Cíle x priority;
 • Eisenhowerovo okno ;
 • Analýza vlastního ztrátového času při pracovních činnostech; x způsobů jak ušetřit čas
 • Typické situace, kdy potřebujete řídit změnu;
 • Firma připravující sadu organizačních změn;
 • Projektový manažer-změna procesů a přerozdělení práce mezi oddělení;
 • Implementace nových systémů, resp. postupů práce;
 • Stěhování poboček-změny pro zaměstnance;
 • Iniciace a implementace změn v organizaci tak, aby při jejich zavádění byla zajištěna maximální míra podpory;
 • Typické reakce na změnu, jak se na ně připravit, případně jak čelit rezistenci;
 • Umění aplikovat nástroje zajišťující úspěšný průběh;
 • Příprava komunikačního plánu pro zaměstnance i management;
 • Řízení strategických úrovní Change Managementu v organizaci;
 • Kombinace projektové techniky s řízením změn;
 • Řízení týmů při změnách

Více informací na info@ohkcv.cz