EMOČNÍ INTELIGENCE A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

02. 06. 2020

Ve dnech 14. -15.7.2020 pořádá OHK v Chomutově v rámci projektu Cesta k rozvoji – vzdělávání zaměstnanců ve firmách ZDARMA vzdělávací kurz EMOČNÍ INTELIGENCE A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ.

Obsah kurzu:

 • Druhy inteligencí;
 • Proč rozumět emocím;
 • Porozumění vlastním emocím;
 • Kontrola emocí;
 • Porozumění emocím druhých;
 • Zvládání emocí,…
 • Motivace – pojem, vnitřní, vnější motivace;
 • Motivující a demotivující faktory;
 • Různé teorie motivace a jejich aplikace v praxi;
 • Způsoby motivování;
 • Motivace a stimulace;
 • Význam motivace zaměstnanců ve firemních procesech

V případě zájmu o účast nás kontaktujte na info@ohkcv.cz  nebo na tel. č. 606 706 462; 602 706 489.