Seminář - Veřejné zakázky z pohledu zadavatele dle zák. č. 134/2016 Sb.

Dne 12.10.2017 od 9:00 do 13:00 hodin se uskuteční v prostorách Okresní hospodářské komory v Chomutově seminář na téma: Veřejné zakázky z pohledu zadavatele dle zák. č. 134/2016 Sb.

Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek, územní samosprávné celky nebo jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby povinné zadávat dle zák. č. 134/2016 Sb.

Téma:

- Právní ráme / Definice zadavatele / Zásady
- Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy
- Uveřejňovací povinnosti
- Postup v jednotlivých zadávacích zařízeních (od zahájení až po uzavření smlouvy)
- Změny smlouvy
- Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Lektor: Mgr. Erika Knopová - právník, specializace: Obchodní právo

 

Související soubory

PozvánkaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 125,15 kBuložit

Najdete nás také na Facebooku:

Plánované akce a semináře:

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník

Krušnohorský BYZNYS DAY
24. 10. 2017 
Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník