Projekt JDEME DO PRÁCE

Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/

  Tento projekt se týká cílové skupiny "C" - osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupiny, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

 

Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/

 

 

Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/
Tento projekt se týká cílové skupiny „C“ – osoby dlouhodobě nezaměstnané, evidované na ÚP a to z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, která disponuje dlouhodobou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou nezaměstnány především z titulu hendikepů, jimiž vstupují na trh práce. Jedná se např. o vyšší věkovou hranici, zdravotní postižení, osoby bez praxe či osoby s nízkým vzděláním. Tato cílová skupina spadá mezi velmi rizikové skupiny z titulu uplatnitelnosti na trhu práce, a proto je jim potřeba věnovat individuální přístup, přizpůsobit aktivity projektu a využít všechny dostupné podpůrné nástroje. Ve většině případů je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti vzdělání, věk a délka praxe. Jednoznačně je zde nutné pracovat na motivaci, aktivizaci a podpoře zájmu a chuti opakovaně vstupovat na trh práce. Celkový počet účastníků projektu byl stanoven na 60 osob a to na základě 5 výběrů po 12 účastnících.

Více zde: http://www.hsrch.cz/news/jdeme-do-prace/

Související soubory

LetákAdobe AcrobatPDF | 885,73 kBuložit

Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník