LABORA - NOVÝ PROJEKT

 LABORA – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání

Právě odstartovaný projekt LABORA je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově  (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH  (dále jen WFE) v Annabergu.

Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurzí výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcemi pořádanými jak OHKCV ( Technodays, Výstava vzdělávání,…) tak WFE (Berufe im test,…)

Do projektu budou vyzvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovali a zaujali tak budoucí potencionální zaměstnance.

Projekt byl v tomto roce úspěšně zahájen a jeho realizace se bude odehrávat v průběhu tří let – do září 2020.

Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoj našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

 7.prosince 2017  ve 13:00 hodin se uskuteční 1. Workshop – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání –  „LABORA“

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 752,55 kBuložit
PřihláškaAdobe AcrobatPDF | 496,52 kBuložit
LetákAdobe AcrobatPDF | 421,71 kBuložit

Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník