Projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ je realizován od června 2012 do října 2014 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je nastavit v České republice systém dalšího vzdělávání formou stáží a nastavovaný systém ověřit prostřednictvím realizace konkrétních stáží ve firmách. V současné době mají firmy (poskytovatelé stáží) s ohledem na délku realizace projektu jedinečnou možnost se do projektu zapojit a realizovat stáž, jejíž náklady jsou hrazeny v rámci projektu.


Subjekt, který se do projektu zapojí a stane se poskytovatelem stáže, dostane možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které působí, s možností (nikoli povinností) tyto proškolené osoby následně zaměstnat. Kromě toho, že náklady spojené s realizací stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu, nabízí projekt také jedinečnou příležitost pro využití znalostí či zkušeností stážisty. Na základě dosavadní zpětné vazby z realizace projektu oceňují poskytovatelé stáží například to, že stážisté přináší zpravidla svěží a nezaujatý pohled na fungování společnosti.


V neposlední řadě představuje zapojení se do projektu mimořádnou příležitost, jak ovlivnit nastavování systému dalšího vzdělávání v ČR, a současně i možnost prezentace společnosti v online databázi poskytovatelů stáží, která vzniká v rámci projektu.


Pro realizaci stáže je poskytovatel stáže povinen zajistit mentora a splnit základní podmínky dané projektem. Podrobnější informace naleznete na webovém portálu www.stazevefirmach.cz


Vzhledem k aktuálnímu vývoji projektu Fond dalšího vzdělávání podporuje obory a doporučuje vypisovat nové karty stáží (tj. inzeráty pro uchazeče) Doprava a logistika (Disponent přepravy, Logistik ve výrobě), Dřevařská výroba (Tesař, Výrobce dřevostaveb), Elektrotechnika (Autoelektrikář, Zkušební technik), Chemie (Chemik laborant, Chemik pro obsluhu řízení), Management (Marketingový ředitel, Personální ředitel), Potravinářství (Cukrář, Pekař, Řezník a uzenář), Služby provozní a osobní (Manikérka a pedikérka), Stavebnictví (Dlaždič, Kameník, Lakýrník a natěrač Montér ocelových konstrukcí, Obkladač, Stavební klempíř, Stavební truhlář aj.), Strojírenství (Formíř a jádrař, Obsluha montážní linky, Ostřič nástrojů, Obsluha vstřikovacích lisů, Tavič), Výchova a vzdělávání (Učitel odborného výcviku středních škol, Učitel odborných předmětů střední školy), Zemědělství (Florista, Krajinář, Pěstitel, Zahradník), Zdravotnictví a farmacie (Dentální hygienistka).


Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník