Dotační výzvy - aktualizace každý týden

Inovace – Patent - do 31.12.2017
- podporuje inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

ICT a sdílné služby - vývoj SW -  očekává se koncem roku  2017

Inovace - inovační projekt -  od 15.1.2018

  • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
  • stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb

Smart grids II. (přenosová síť) -  do 2. 1. 2018
- podporuje výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí

Úspory energie - do 30. 4. 2018
- Podpora na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

ITC a sdílné služby- centra sdílených služeb -  od ledna 2018

  • zřizování a provoz center sdílených služeb
  • centrum sdílených služeb - podnik zajišťující provozní aktivity jako účetnictví, HR, ICT, sofistikované konstrukční, projektantské či grafické činnosti pro externí klienty i v rámci majetkově propojené skupiny. Realizované činnosti nemají charakter primární ekonomické aktivity zákazníka, ale jsou podpůrným procesem.  

Technologie - od 12.2.2018 - 15.5.2018

  •  nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Marketing - očekává se leden 2018

Poradenství 1 (pro začínající podniky)(Očekává se)
- poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů

Proof of Concept(Očekává se)
- podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi

 

 

     

 


Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník