OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie a Obnovitelné zdroje energie

Řídicí orgán OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje energie (OZE). Termín přijímání žádostí o dotaci je v rámci OZE stanoven již na 15. 2., v rámci NUT pak na 1. 3. 2017.

Díky dotačnímu programu NUT bude možné částkou až 10 mil. Kč podpořit pořízení elektromobilu. Finance z EU lze využít i na pořízení dobíjecí stanice. Dotace z EU se vztahuje rovněž na pilotní projekty pro zavádění technologií akumulace energie aj. 

V rámci programu OZE můžete získat až 50 mil. Kč na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice a řadu dalších akti

Jak nyní postupovat a jak zpracovat dotační žádost? Volejte na 800 190 163 nebo pište na info@oppik.cz.

Zdroj: OPPIK


Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník