Nová legislativa v připomínkovém řízení

Hospodářská komora České republiky ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. Níže nabízíme materiál s vysokou prioritou. Novela zákona o ochraně spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Cílem předkládaného návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jakož i řádné fungování spotřebitelského trhu. V této souvislosti si předkládaný návrh rovněž klade za cíl kultivovat podnikatelské prostředí a tím posílit důvěru spotřebitelů ve spotřebitelský trh.

Uvedený návrh obsahuje vedle novely zákona o ochraně spotřebitele též novelu zákona o České obchodní inspekci (ve které je založena kompetence České obchodní inspekce jako obecného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) a dále novely zákona o finančním arbitrovi, zákona o elektronických komunikacích, zákona o poštovních službách, neboť stávající systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je již v současnosti v některých odvětvích zaveden, bude zachován, avšak s tím, že bude uveden do souladu s implementovanou evropskou legislativou.

Další materiály k připomínkám v kompletním znění naleznete zde.


Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník