MK ČR - Podpora projektů prof. tance, pohybového a nonverbálního divadla - výzva na r. 2015

Ministerstvo kultury ČR vydalo výzvu na rok 2015 v rámci podpory projektů profesionálníhotance, pohybového a nonverbálního divadla.1. Festival, přehlídka2. Nový inscenační projekt3. Provozování…

celý článek

MK ČR - Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby - výzva na r. 2015

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit) pro rok 2015 - hudba klasická:1. Hudební festivaly2. Koncertní akce v oblasti české soudobé hudby v kontextu se zahraniční soudobou tvorbou3. Koncertní…

celý článek

Ministerstvo kultury ČR vydalo výzvu na rok 2015 v rámci podpory projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit) pro rok 2015 - hudba alternativní:1. Hudební festivaly2. Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti3. Interdisciplinární projekty s těžištěm…

celý článek

Grantové řízení - KAMARÁDI VZDĚLÁNÍ

Cílem grantového kola 2014 je podpořit prostřednictvím prohloubení spolupráce mezi ZŠ (učiteli), rodiči žáků a žáky motivování žáků o studium a vzdělání.

celý článek

Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu!

Cílem je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně…

celý článek

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávací aktivitu či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to…

celý článek

Státní podpora sportu pro rok 2015

Obdobně jako v minulých letech porada vedení MŠMT projednala návrh na veřejné vyhlášení programů v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu. Vyhlášením programů se předkládají podmínky…

celý článek

Nadace Partnerství - grant na tvorbu přírodních zahrad

Podpora výsadby kvetoucích trvalek, keřů a stromů, které rozšíří potravní nabídku užitečnému hmyzu (čmeláci, divoké včely, pestřenky, motýli, apod.) v zahradách a zastavěných oblastech. Výsadby…

celý článek

Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám sníží administrativní zátěž pro žadatele a zvýší dotaci na zpracování odborného posudku. Vyšší dotace se rovněž týká již podaných žádostí, úspěšní žadatelé obdrží vyšší…

celý článek

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "poskytovatel") připravuje počínaje rokem 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za…

celý článek

Projekt Vizionáři 2014

CzechInno vyhlá silo již čtvrtý ročník projektu „Vizionáři 2014“, který je zaměřen na podporu inovačního potenciálu v českých firmách.

celý článek

Program Inostart

Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start–up podniků. Této skupině nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti inovativních projektů. Odstranění…

celý článek

CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator pomáhá již čtvrtým rokem inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních…

celý článek

Operační program podnikání a inovace - Rozvoj - Výzva III - III. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech…

celý článek

Operační program podnikání a inovace - Potenciál – Výzva III – II. Prodloužení

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení…

celý článek

prvnípředchozí1 2 3 ...21 22 23 24 25 následujícíposlední

Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník