Dotační výzvy - aktualizace každý týden

Aplikace  - do 30. 11. 2017- podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů,…

celý článek

Poslanci dali novele stavebního zákona zelenou

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona, která výrazně pomůže všem větším i drobným stavebníkům. Především se tím zjednoduší a ulehčí povolování staveb a proces jejich…

celý článek

Čerpání evropských fondů: Tečka za programovým obdobím 2007-2013

Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007-2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR1. Minulý týden odeslala Česká republika…

celý článek

Seznamte se s projekty přeshraniční spolupráce v česko-německém pohraničí

Obnova historické rozhledny na Klínovci, vybudování zázemí pro cestovní ruch u Tachova a mnohé další projekty se nacházejí v závěrečné zprávě o realizaci česko-německých operačních programů…

celý článek

90 mil. Kč na zbourání vybydlených domů poskytne městům a obcím MMR

Víc než 90 milionů korun rozdělí stát obcím na demolice zchátralých budov, které jim patří.

celý článek

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Úřad práce ČR zahajuje dne 20. 3. 2017 v 10 hodin příjem žádostí do projektu POVEZ II formou kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nově probíhá příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře…

celý článek

MZe ČR poskytne 500 mil. Kč na venkovské stavby a památky, nově také na polní cesty

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou…

celý článek

Vláda ČR schválila nový národní program aplikovaného výzkumu pro energetiku

Nový program Technologické agentury České republiky (TA ČR) s názvem THÉTA, který podpoří projekty aplikovaného výzkumu v oblasti energetiky, schválila vláda 19. prosince 2016. Program, který…

celý článek

V programu Potenciál je překročena alokace pro velké podniky

V aktuální Výzvě č. III programu Potenciál byly již během prvního dne příjmu Žádostí o podporu velkými podniky podány projekty s celkovou požadovanou dotací 531 023 412 korun, což je dvojnásobek…

celý článek

První výzva IROP pro rok 2017 se představuje - dotace na vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je…

celý článek

OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie a Obnovitelné zdroje energie

Řídicí orgán OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje energie (OZE). Termín přijímání žádostí o dotaci je v rámci OZE stanoven již na 15.…

celý článek

Ústecký kraj - Volný čas 2017

Ústecký kraj vyhlásil dotační program VOLNÝ ČAS pro rok 2017.

celý článek

Ústecký kraj - Sport 2017

Ústecký kraj vyhlásil dotační program SPORT pro rok 2017.

celý článek

Ústecký kraj - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017

Ústecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování v ÚK pro rok 2017.

celý článek

1 2 3 ...23 24 25 následujícíposlední

Najdete nás také na Facebooku:

Plánované akce a semináře:

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník

Krušnohorský BYZNYS DAY
24. 10. 2017 
Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník