Aktuální výzvy MAS

Výzva MAS SZK č. 1 - komunitní centra - 1.12.2017 - 31.1.2018

Budou podporovány:

  • komunitní práce, komunitní centra, komunitní sociální práce
  • programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
  • aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života
  • motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
  • programy a aktivity v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, zaměřené na preventivní programy na podporu rodiny
  • aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, včetně rozvoje domácí paliativní péče, podpůrné služby pro pečující osoby
  • aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin (posilování finanční gramotnosti atd.)

Oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované obcemi, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, profesní podnikatelská sdružení

Výzva MAS SZK č. 2 - prorodinná opatření - 1.12.2017 - 31.1.2018

 Budou podporovány:

  • zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
  • příměstské tábory

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, místní akční skupina (MAS)

Seminář pro žadatele v 1. a 2. výzvě  MAS - Operační program zaměstnanost

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční v úterý 12.12.2017 od 10 hodin v Droužkovicích, Rudé armády 23 (kancelář MAS). Změna termínu vyhrazena.


Najdete nás také na Facebooku:

Pravidelné akce

PROJEKT LABORA

 

Soutěž "T-Profi - Talenty pro firmy"
3.10.2017
Podívejte se na minulý ročník


 Podívejte se na minulý ročník

Výstava Vzdělávání 2018
7. - 8. 11. 2017
Podívejte se na minulý ročník